home Meny close
menu Meny

Speiderbutikkens Utstyrsfond

logoForesattes økonomi skal ikke være til hinder for å delta på våre speideraktiviteter. Derfor har Norges KFUK-KFUM-speidere, med støtte fra Bufdir, opprettet Speiderbutikkens Utstyrsfond.

 

linje

 Med dette tiltaket ønsker vi å gjøre speiding tilgjengelig for alle
og gi flere barn positive opplevelser for livet.

linje

 

Hva gir vi støtte til?

Utstyrsfondet gir støtte til nødvendig basisutstyr, slik som speiderskjorte, skjerf, merker, sekk, kniv og sitteunderlag. Dette er utstyr som gjør at barnet det søkes støtte for kan delta på lik linje med andre barn på ordinære speidermøter og enkle turer. Hensikten er at foreldrenes økonomi ikke skal være til hinder for at et barn kan få den glede og læring det er å være speider. 

UtstyrspakkeUtstyrspakken kan bestå av følgende: *

  • - Speiderskjorte, skjerf og skjerfknute
  • - Verdensmerke og kretsmerke
  • - Speidersekk
  • - Speiderkniv
  • - Sitteunderlag
  • * Samlet verdi inntil kr. 1.600,- per stønadsberettiget speider

 

Hvem kan søke om støtte?

Her det er mulig for deg som er speiderleder å søke om utstyrspakke fra Speiderbutikken på vegne av speidere i din gruppe, eller for deg som er foresatt å søke om utstyrspakke for ditt barn.

Støtte gis til søkere som kan begrunne behovet med en økonomisk situasjon som gjør det vanskelig å skaffe utstyret selv. Søknaden er tillitsbasert. Vi krever ikke dokumentasjon. Det er opp til speiderleder og/eller foresatte å vurdere om søker faller innenfor denne kategorien før de søker. Utstyrsfondets avgjørelser er endelige.

Hvordan søker du?

Send søknad til utstyrsfondet@speiderbutikken.no

NB! All informasjon holdes konfidensiell og behandles i tråd med gjeldende regelverk (GDPR). Vi sletter informasjonen seks måneder etter at en søknad er innvilget eller umiddelbart etter et avslag.

En søknad skal inneholde:

1. En kort begrunnelse for søknaden
2. Hvilket utstyr det søkes om
3. Barnets alder og størrelse på speiderskjorte
4. Hvilken speidergruppe barnet er medlem i
5. Leveringsadresse med navn, mobil og e-post på kontaktperson

Vi skal ikke ha navnet på speideren.

Send søknad til utstyrsfondet@speiderbutikken.no

 


linje